Vitale Vakantieparken
Noord-Limburg

Sinds een aantal jaren werken de acht Noord-Limburgse gemeentes samen aan het versterken van de vrijetijdseconomie. Vanuit de actielijn vitale verblijfsrecreatie wordt gewerkt aan het vitaal houden van kampeer- en bungalowbedrijven.

Niet-recreatief gebruik

Uit onderzoek is gebleken dat het overgrote deel van de sector vitaal is. Toch zijn er ook zorgen. Bij een aantal bedrijven zijn er signalen die duiden op niet-recreatief gebruik, criminaliteit of ondermijning.

Het project ‘Vitale Vakantieparken Noord-Limburg’ zet vooral in op het aanpakken van deze groep kampeer- en bungalowbedrijven. We werken hierbij samen met het ACT! Interventieteam Limburg. Zij voeren onaangekondigd bestuurlijke controles uit op vakantieparken. Dit doen zij uit preventief oogpunt en om misstanden aan te pakken bij bedrijven die zich aan de ‘onderkant’ van de sector bevinden.

Misstanden

Dit zijn bedrijven die hun toeristische product steeds meer inruilen voor andere verdienmodellen die meestal in strijd zijn met het bestemmingsplan. Dit uit zich vaak in handelingen of activiteiten die niet passen binnen de bestaande wet- en regelgeving. De kans bestaat zelfs dat criminelen invloed krijgen op dergelijke bedrijven.

Bevindingen controles ACT!-Limburg

Onderstaand geven wij een opsomming van publicaties rondom ACT!-controles die in Noord-Limburg hebben plaatsgevonden.

 

De Lommerbergen

Vakantiepark De Lommerbergen
Gemeente Beesel
Controle was 9 april 2024

Het ACT! Interventieteam heeft begin april 2024 een controle uitgevoerd bij vakantiepark De Lommerbergen in Reuver. Het was een preventieve controle. Er was geen directe aanleiding om het park te onderzoeken. De Lommerbergen heeft volledige medewerking verleend. Lees op de site van de gemeente Beesel het volledige bericht.

In de media verscheen het volgende bericht over de ACT controle. Vakantiepark De Lommerbergen komt onverwachtse controle goed door

Lommerbergen

Vakantiepark De Lommerbergen
Gemeente Beesel
Controle was 9 april 2024

Het ACT! Interventieteam heeft begin april 2024 een controle uitgevoerd bij vakantiepark De Lommerbergen in Reuver. Het was een preventieve controle. Er was geen directe aanleiding om het park te onderzoeken. De Lommerbergen heeft volledige medewerking verleend. Lees op de site van de gemeente Beesel het volledige bericht.

In de media verscheen het volgende bericht over de ACT controle. Vakantiepark De Lommerbergen komt onverwachtse controle goed door

De Lommerbergen

Vakantiepark De Lommerbergen
Gemeente Beesel
Controle was 9 april 2024

Het ACT! Interventieteam heeft begin april 2024 een controle uitgevoerd bij vakantiepark De Lommerbergen in Reuver. Het was een preventieve controle. Er was geen directe aanleiding om het park te onderzoeken. De Lommerbergen heeft volledige medewerking verleend. Lees op de site van de gemeente Beesel het volledige bericht.

In de media verscheen het volgende bericht over de ACT controle. Vakantiepark De Lommerbergen komt onverwachtse controle goed door

Uitleg over het ACT Interventieteam: Om bestuurlijke controles uit te voeren is het ACT! Interventieteam in het leven geroepen. Dit team opereert al enkele jaren in Noord-Limburg en is in 2024 verder uitgerold over de hele provincie. Het ACT! bestaat uit toezichthouders van gemeentes en werkt indien nodig samen met politie en overige overheidspartners. Ze acteren onder andere op anonieme meldingen van inwoners. Anoniem melden kan via of meldmisdaadanoniem.nl of 0800 7000.